Eft Nedir - Eft Saatleri

Kira Beyannamesinde İndirilecek Giderler

Bir takvim yılı içinde elde edilmiş olan gayrimenkul kira gelirinin bir sonraki takvim yılı içinde belirlenmiş istisna ,indirim ve giderlerin düşülmesi i ile o yıl için belirlenen vergi oranları üzerinden ödenecek vergi tutarı elde edilir. Bu tutarın hesabında 2016 yılı için belirlenmiş istisna tutarı 3.600 TL’dir. Bu tutarın vergiye tabi kazançtan düşülmesi ile gerçek veya götürü gider yöntemlerinden birisi uygulanarak ikinci indirim yapılır. Mülk için kanunda belirtilmiş olan gider kalemleri de indirim konusu yapılır ve safi irat olan miktara ulaşılır. Bunun üzerinden geliri 12.000 TL’ yi geçmiyorsa %15’lik geri vergisi hesaplaması yapılarak ödenecek vergi tutarı hesaplanır.

Gelirin 12.000 TL’yi aşması halinde 29.000TL’nin 12000 TL’si için 1.800TL fazlası için %20  66.000 TL ’nin 29.000 TL’si için 5200TL fazlası için %27  66.000 liradan fazla tutarlarda da 66.000 TL için 15.190 fazla kısım için %35’lik oran uygulanır. Gelirin hesaplanmasında işyeri ve ya konut oluşu değişkenlik gösterir. İşyerleri için yıl içinde ödenecek olan vergiler stopaj yoluyla alındıklarından bunlar için bir üst sinir belirlenmiştir. Yıl içinde işyerinden  elde edilen gelirin 29.000 TL ‘yi aşması halinde beyan edilmesi gerekir .Kişinin işyeri ve konut geliri varsa her ikisi birden hesaplamaya dahil edilir ve 29.000TL’lik sinir ikisinin toplamının alınması halinde geçerli olur.

2016 yılı kira geliri beyanında istisna ve indirim yapılacak giderler nelerdir?

2016 yılı gayrimenkul sermaye iratlarında belirlenmiş olan istisna tutarı 3.600TL’dir.Yani bu tutarın üzerinde kalan miktarlar için beyanname verilecek olup aşağıda kalan tutarın beyanname verme sınırı olan 1.500 TL’yi aşması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Gelirin 3.600TL’yi aştığı durumlarda yıl içinde elde edilmiş olan  gelirden indirilir sonrasında gerçek gider veya götürü gider yöntemlerinden biri seçilerek gerekli indirim yapılır. Gider kabul edilen ve mülkle ilgili olan masraflar varsa bunlarda indirim konusu yapılarak vergi matrahına ullaşılır.Gerçek gider yöntemi standart olarak belirlenmiş olan %25’lik oran yerine o yıl için gerçekleşen giderin indirimi yapılan istisna tutarının düşülmesi sonrası kalan tutardan düşülmesi esasına dayanır. Örneğin kişinin 12.000 TL’lik geliri varsa bundan 3600 TL ‘lık istisna tutarı düşülür 12.000-3.600=8.400 bulunan tutardan gerçek gider usulüne göre belirlenen toplam giderler düşülür. O yıl için gerçekleşen giderler 4.000 TL ise 4000×8400/12.000=2.800 TL olacaktır. Bu tutar üzerinden de yasal olarak kabul edilen gider kalemleri varsa düşülür ve vergiye esas tutar bulunur. Götürü gider yönteminde ise  standart oran olan %25 uygulanır ve bu tutar istisna sonrası bulunan tutardan düşülür. Yukarıdaki örnekten hareket edersek 12000-3600=8.400    8400×25%=2100 TL olacaktır.

Gerçek gider yöntemi tercihinde indirim konusu yapılacak giderler nelerdir?

 • Kiradaki mülkle ilgili olan aydınlatma,ısıtma,asansör giderleri
 • Mülkün iktisap (edinim)tarihinden itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i indirim konusu yapılacaktır. Burada indirilemeyecek tutarlar varsa gider fazlası kabul edilip daha sonra indirim konusu yapılamaz.
 • Konut için belediyeye ödenen emlak, resim harç ve harcamalar katılma payları olarak ödenen miktarlar
 • Konuyla ilgili yapılan tadilat, bakım onarım giderleri
 • Amortismanlar
 • Sigorta giderleri
 • Mülkle ilgili sözleşmeye dayalı olarak ödenen zarar ve tazminatlar

Kira gelirinden indirim yapılabilecek diğer gider kalemleri nelerdir?

 • Hayat / Şahıs Sigorta Primleri
 • Eğitim ve Sağlık Harcamaları
 • Okul ve yurt Sağlık Tesisleri ile İbadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı Denetiminde Yaygın Din Eğitimi Verilen Tesislerin İnşası için Yapılan Bağış ve Yardımlar
 • Kamu Yararına Çalışan Dernekler ile Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Yapılan Bağışlar
 • Gıda Bankacılığı Yapan Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağışlar
 • Kültür ve Sanat Faaliyetleri ile Kültürel Varlıkların Korunması için Yapılan Bağışlar
 • Sponsorluk Harcamaları
 • Doğal Afetler Dolayısı ile Yapılan Bağışlar
 • Türkiye Kızılay Derneğine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar
 • Expo 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdi ve Ayni Bağış ve Yardımlar
 • Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi

Tüm bu indirimler ilgili yıla ait ödenecek kira vergisinden düşülüp gider olarak indirim konusu yapılabilir .istisna ve giderler düşüldükten sonra kira vergisi matrahına ulaşılır ve ilgili yıla ait vergi oranları üzerinden hesaplama yapılarak ödenecek vergi tutarına ulaşılır.

Bir önceki yazımız olan Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır? başlıklı makalemizde Kira Beyannamesi nereye ve hangi süreler içinde verilir? hakkında bilgiler verilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ