Kredi kullanımında kimler kefil olabilir?

Kefalet sistemi bankanın asıl borçludan borç tahsilatını yapamaması durumunda ona kefil olan kişiye başvurarak borcu tahsil etmesidir .Burada kefil olan kişinin altına girdiği risk büyük olduğundan iyi düşünülerek karar verilmesi önemlidir. Kefil bankaya, borcun borçlu tarafından ödenmemesi durumunda tüm sorumluluğu üzerine alacağını bir nevi taahhüt etmektedir. Bu borcun tahsil edilememesi kişiyi hacze kadar götürecek bir süreçle karşı karşıya bırakabilir.

Kefalet sistemi kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan ilki adi kefalet diğeri ise müteselsil (birlikte kefalet)’tir. Adi kefalet borcun tahsili için önce asıl borçluya rücu edilmesi ,tahsil edilememesi durumunda kefilden tahsil edilmeye çalışılmasıdır. Müteselsil kefalette ise; bankanın kendi inisiyatifini kullanarak asıl borçluya veya kefile başvurma arasında tercihini yaparak borcu tahsil etmesidir. Kefilin her iki halde de ödediği tutarı asıl borçludan talep etme hakkı vardır.

Kefalet sistemi hakkında hangi kanunda düzenleme yapılmıştır?

Borçlar kanununda kefalet sözleşmeleri ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış ve sözleşmenin  geçerli olabilmesi için sahip olması gereken özellikler belirtilmiştir. Bunlardan ilki; kefalet sözleşmesinin yazılı yapılması ve borca ait tutarın sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Bu iki hususa aykırı hareket edilirse sözleşme geçersiz hale gelir.

Kefil olmak isteyen birinin muvafakat alma zorunluluğu var mı?

Medeni kanunda yapılan düzenleme ile konut kredilerinde ipoteğe konu olan ev için kredi alınması durumunda eşin bu duruma muvafakat etmesi gerekir.Yani,elden izinsiz yapılan kredi başvurusu geçerliliğini yitirir. Benzeri şekilde kişinin kendini hacir altına sokacak şekilde başkasına ait borca kefil olması eş rızasına bağlı kılınmıştır. Dolayısıyla eş muvafakati olmadan yapılan bu işlemde geçersiz olacaktır.

Kredi başvurusunda kimlerin kefilliği kabul edilir?

  • Gelir durumu bu krediyi karşılayabilecek düzeyde olanlar
  • Haciz, icra gibi herhangi bir borç takip sürecine maruz kalmamış olmak
  • kurum garantisi altında çalışanlardan buradan maaş veya ücret alarak çalışanlar.
  • BAĞ-KUR’da kaydı olanlar
  • Ticaret ve sanayi odasında kaydı olanlar
  • Mühendis,avukat,doktor gibi toplumda saygın olarak kabul edilen meslekleri yapanlar.
  • Emekli ,çiftçi gibi kişiler ile BAĞ-KUR’da kaydı olmadan işini ifa eden kimseler

Kefil olmanın ne gibi riskleri vardır?

Kefil olmanın kişi üzerinde birtakım negatif tarafları olmakta ve bu da gelecekte yapılacak kredi başvurularında olumsuz yanıtlara sebep olmaktadır. Mevcut borca kefil olunmadan önce gelir durumunun bu borcu karşılayıp karşılamayacağı, ilgili borcun ödemesinin yakından takibinin yapılması sürpriz durumlarla karşılaşılmasının önüne geçebilir. Tüm bunların yapılmadığı bir ortamda ise ödenmeyen borçlar nedeniyle kefile rücu edilir ve gelir durumu bu borcu karşılamaya yetmezse haciz ve icra yoluyla borç tahsilatı yapılır. Bu da kişinin kredi notuna etki ederek gelecekte kullanacağı kredileri riske sokar. Bilindiği üzere kredi notu kişinin bireysel olarak kullandığı krediler yanında kefil olduğu krediler varsa onlardan da etkilenerek artı veya eksi haneler de ilerler.

Kefil olunabilmesi için kişilerin ilk olarak gelir durumlarının bu borcu karşılayabilecek düzeyde olması gerekir .Daha önce haciz veya icra süreçlerine maruz kalmamış olmakta diğer bir önemli konudur .Bunun yanında kurum garantisi altında çalışmak veya bağ-kur da kaydının olması ,emekli yada çiftçi olmak kredi kullanımında kefil de aranan ölçülerdendir.

Bir önceki yazımız olan Faizsiz para veren banka var mı? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Ramazan dedi ki:

    Basit usulde ticarî kazançlı biri kefil olabilir mi?

BİR YORUM YAZ